Tài liệu hướng dẫn chơi cầu

Kỹ thuật cơ bản môn cầu lông - Kỹ thuật bước di chuyển

I. Kỹ thuật bước di chuyển lên lưới:

1. Di chuyển lên lưới bên phải:
Nếu vị trí đứng của vận động viên lệch trước, có thể dùng 2 bước chéo chân để di chuyển lên lưới

Xem tiếp...

Kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông - Kỹ thuật đánh cầu

Phương pháp kỹ thuật đánh cầu của môn cầu lông bao gồm: đánh cầu cao, treo cầu, đập cầu, vê cầu, đẩy cầu, móc cầu, tạt cầu, cắt cầu, hất cầu. Mỗi loại kỹ thuật lại có thể chia thành cách đánh cầu thuận tay và trái tay. Dựa vào sự đòi hỏi của ý đồ chiến thuật lại có: đánh cầu theo đường thẳng và đánh cầu theo đường chéo.
Dưới đây sẽ lần lượt trình bày yếu lĩnh kỹ thuật động tác đánh cầu các loại:

Xem tiếp...

Kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông - chiến thuật

I. Yêu cầu chiến thuật của môn cầu lông:
Vận dụng chiến thuật nhằm đạt được các mục đích sau:

Xem tiếp...

Kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông - Kỹ thuật phát cầu

* Kỹ thuật phát cầu
Phát cầu là động tác kỹ thuật của vận động viên ở khu vực phát cầu (từ trạng thái tĩnh) dùng vợt đánh vào cầu để cầu bay trên không và rơi vào khu đỡ phát cầu của đối phương.
Phát cầu được coi là sự khởi đầu của tổ chức tấn công.

Xem tiếp...