Video giới thiệu

Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 08:24

Công ty CP SX & XNK Thành Công tổ chức tập huấn PCCC cho CBCNV

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho CBCNV Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Thành Công

 

Thực hiện kế hoạch Phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2014 của Công ty Thành Công, ngày 24/09/2014 ; Công ty Thành Công đã mời Phòng cảnh sát PCCC, CHCN Công an tỉnh Bắc Giang về mở lớp tập huấn PCCC cho cán bộ, CNV.

Thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là lớp tập huấn PCCC hàng năm cho Cán bộ, CNV trong công ty nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp công tác PCCC.
Nội dung lớp tập huấn cung cấp một số nội dung cơ bản như: Luật, nghị định về công tác PCCC; vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC; trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; một số kiến thức cơ bản về PCCC, tình hình phòng chống cháy nổ tại địa phương và trên cả nước… Bên cạnh đó các cán bộ, giảng viên trong Trung tâm còn được trực tiếp thực hành các kỹ thuật phòng chứa chữa cháy cơ bản như: sử dụng vòi phun, sử dụng bình chữa cháy loại bình khí CO2 và bình chữa cháy loại bột để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra.
Qua lớp tập huấn đã nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC cho mỗi cán bộ, giảng viên để từ đó chủ động trong công tác PCCC khi có sự cố xảy ra tại đơn vị cũng như gia đình.
Một số hình ảnh của lớp tập huấn: