Video giới thiệu

Thứ bảy, 04 Tháng 1 2014 01:02

Luật cầu lông(mới) P8- Lời khuyên tổng quát khi làm trọng tài chính

4. NHỮNG LỜI KHUYÊN TỔNG QUÁT KHI LÀM TRỌNG TÀI CHÍNH
Phần này cung cấp những lời khuyên tổng quát mà các Trọng tài chính cần phải tuân theo:


4.1. Hiểu và quán triệt Luật cầu lông.
4.2. Hô đúng lúc với đầy đủ uy quyền, nhưng nếu có sai phạm thì nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi ngay.
4.3. Thực hiện những lời hô và đếm tỷ số phải rõ ràng và đủ to cho các VĐV và khán giả nghe được.
4.4. Nếu trong tâm trí có nghi ngờ là VĐV đã vi phạm Luật hay không, thì không nên hô “Lỗi” mà cứ cho tiếp tục thi đấu.
4.5. Không bao giờ hỏi ý kiến của khán giả và cũng không để bị ảnh hưởng bởi những nhận xét của họ.
4.6. Thúc đẩy làm năng động hơn các nhân viên kỹ thuật, ví dụ bằng cách kín đáo chấp nhận các quyết định của Trọng tài biên, và thiết lập quan hệ làm việc với họ.
5. NHỮNG HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI TRỌNG TÀI GIAO CẦU
5.1. Trọng tài giao cầu phải ngồi trên ghé thấp cạnh cột lưới và tốt nhất là đối diện với Trọng tài chính.
5.2. Trọng tài giao cầu có trách nhiệm theo dõi người giao cầu thực hiện một quả giao cầu đúng luật (Điều 9.1). Nếu không hô to “Lỗi” và dùng thủ hiệu hợp lệ để báo cho biết loại vi vi phạm.
5.3. Các thủ hiệu hợp lệ là:
Điều 9.1.1. Không bên nào được gây trig hoãn việc thực hiện quả giao cầu, khi người giao cầu và người nhận cầu đã sẵn sàng cho quả giao cầu.
Điều 9.1.7. Khi các VĐV đã sẵn sàng cho quả giao cầu, chuyển động đầu tiên của đầu vợt về phía trước của người giao cầu là lúc bắt đầu quả giao cầu. Chuyển động đó của vợt phải được liên tục về phía trước.
Điều 9.1.2 và 9.1.3.Một phần của cả hai bàn chân không ở trong ô giao cầu và ở một vị trí cố định cho đến khi quả cầu được giao đi.
Điều 9.1.4. Điểm tiếp xúc đầu tiên với quả cầu không đúng đế cầu (chạm lông cầu trước).
Điều 9.1.5. Toàn thể quả cầu không ở thấp hơn thắt lưng của người giao cầu vào thời điểm quả cầu được đánh đi.
Điều 9.1.6. Tại thời điểm quả cầu được đánh đi, thân vợt không chỉ hướng xuống phía dưới.
5.4. Trọng tài chính có thể sắp xếp với Trọng tài giao cầu để phụ trách thêm các nhiệm vụ khác với điều kiện các VĐV phải được thông báo.
6. NHỮNG HƯỚNG DẪN VỚI CÁC TRỌNG TÀI BIÊN
6.1. Các Trọng tài biên phải ngồi trên ghế ở vị trí trên đường nối dài theo biên của mình phụ trách ở hai đầu sân và hai bên sân, và tốt hơn là ở phía đối diện với Trọng tài chính (xem các sơ đồ).
6.2. Một Trọng tài biên hoàn toàn chịu trách nhiệm về một hay những đường biên đã được phân công. Ngoại trừ trường hợp Trọng tài chính phủ quyết quyết định của Trọng tài biên, khi theo nhận đinh của Trọng tài chính hoàn toàn chắc chắn rằng Trọng tài biên đã có quyết định sai.
6.2.1. Nếu quả cầu rơi ra ngoài, dù xa bao nhiêu, hô “Ngoài” kịp lúc và thật rõ ràng, và đủ to để các VĐV và khán giả nghe, và đồng thời dang rộng hai cánh tay theo chiều ngang để Trọng tài chính có thể nhìn thấy rõ ràng.
6.2.2. Nếu quả cầu rơi trong sân, không nói gì cả, nhưng dùng bàn tay phải chỉ vào đưòng biên mà mình phụ trách.
6.3. Nếu không nhìn thấy, báo ngay cho Trọng tài chính bằng cách đưa hai bàn tay lên che mặt.
6.4. Không hô hoặc thủ hiệu cho đến khi quả cầu chạm mặt sân.
6.5. Luôn luôn phải hô, không chờ quyết định của Trọng tài chính, ví dụ như quả cầu chạm VĐV.
6.6. Các thủ hiệu hợp lệ:

CÁC VỊ TRÍ CỦA TRỌNG TÀI BIÊN TRÊN SÂN
Ở nơi nào có thể, đề nghị vị trí của Trọng tài biên phải cách các biên sân từ 2,5m đến 3,5m và dù sắp xếp cách nào thì vị trí của các Trọng tài biên phải được bảo vệ tránh bất cứ ảnh hưởng nào từ bên ngoài sân, ví dụ như các phóng viên, nhiếp ảnh viên, vv…